บริการของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บีเอสจีการ์ด จำกัด​ ให้บริการรักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา สถานที่ราชการเป็นต้น เป็นต้นโดยงานบริการมีดังนี้

บริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

บริการทำความสะอาด
แม่บ้านสำหรับหน่วยงาน

บริการคนจัดสวน
จัดสวนสำหรับบ้านและองค์กร

ทำไมต้องเลือกเรา

บริการหลังการขาย

  1. การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
  2. บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากกว่านั้นกรณีมีเหตุไม่ปกติ

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ เข้าตรวจตราพนักงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานของท่านเสริมพิเศษให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน และสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ

อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในหน่วยงานของท่าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพหน่วยงาน ซึ่งอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานหรืออุปกรณ์ประจำกายของพนักงาน รปภ. พร้อมอุปกรณ์ SECURITY SOLUTION รวมถึงอุปกรณ์ประจำหน่วยงานต่างๆ ที่ทันสมัย

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา